foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

Predyspozycje. Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Nauczanie. Nauka w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat. Uczniowie kształcą się równolegle na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Kształcenie zawodowe teoretyczne idzie w parze z dbałością o wysoki poziom nauczania praktycznego.

Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról architekta krajobrazu jest projektowanie i kształtowanie naszego otoczenia a coraz częściej w życiu współczesnego człowieka znaczenia nabierają ogrody przydomowe oraz tereny zieleni w miastach. Podnoszą one estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym.

 

Do głównych zadań technika architektury krajobrazu, oprócz zadań projektowych, należy urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz nadzór nad pielęgnacją parków i ogrodów. Dodatkowo technik architektury krajobrazu może zajmować się produkcją roślin ozdobnych oraz nadzorem podległych mu pracowników.

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, jak wskazują dane statystyczne, wzrasta poziom zainteresowania zakupami roślin ozdobnych a także usługami związanymi z tworzeniem i pielęgnacją ogrodów. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na kreatywnych twórców ogrodów oraz specjalistów z branży architektury krajobrazu.

Przedmioty.

Przykładowe przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • uprawa i nawożenie gleby
 • budowa i konserwacja form architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych

Przykładowe przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia projektowania terenów zieleni
 • pracownia ochrony roślin
 • pracownia rozmnażania roślin ozdobnych
 • obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń ogrodniczych
 • pracownia projektowania obiektów małej architektury krajobrazu
 • zajęcia praktyczne z urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
 • praktyka zawodowa.

Dla uczniów tego kierunku wprowadzamy w 5 klasie zagadnienia związane z ARANŻACJĄ WNĘTRZ ZIELENIĄ.

Kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Umiejętności. Technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej
 • projektowania elementów architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni - preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia.

Praca. Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w biurach projektowych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.