foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku realizował w bieżącym roku szkolnym po raz dziewiąty projekt finansowany z funduszy europejskich oraz czwarty wyjazd uczniów na staże zagraniczne. Dwudziestu uczniów naszej szkoły odbywało tegoroczne praktyki zawodowe w Hiszpanii. Były one realizowane w ramach unijnego projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, finansowanego z funduszy PO WER „Międzynarodowa mobilność absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Sektor kształcenie i szkolenie zawodowe -Konkurs 2019. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów (15 dziewcząt i 5 chłopców) z klas IV technikum, uczących się w klasach o profilach technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik programista, technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizowali oni program staży u hiszpańskich pracodawców w Sewilli w dniach od 29.08. do 23.09.2022.
Zaplanowane cele projektu zostały w pełni zrealizowane, a wszyscy stażyści, biorący udział w projekcie otrzymali od hiszpańskich pracodawców oceny celujące. W rozmowach prowadzonych z przedstawicielem firmy Euromind podkreślali oni bardzo dużo wiedzę oraz wysokie umiejętności praktyczne uczniów, jak również ich pracowitość i godną naśladowania kulturę osobistą. Jeden z uczniów (z klasy o profilu technik programista) podpisał kontrakt z właścicielem firmy informatycznej (w której odbywał staż) na dalszą współpracę.
Dnia 27 października 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu zagranicznych staży zawodowych. Uczniowie, biorący w nim udział przygotowali poczęstunek, składający się z dań kuchni hiszpańskiej, przedstawili efekty projektu oraz prezentację multimedialną dokumentującą ich pobyt i staże w Hiszpanii. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie staży zawodowych oraz ukończenia kursów języka angielskiego na poziomie A2-B1 i języka hiszpańskiego na poziomie A1.