foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

W dniu 20 marca 2019 roku chętni uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w szesnastej edycji ogólnopolskiego programu Dzień Przedsiębiorczości. Jest to dzień, w którym uczniowie szkół średnich mają możliwość wzięcia udziału w jednodniowych praktykach odbywających się w zakładach pracy, firmach, organizacjach, szkołach, szpitalach, sądach, itp.

Celem programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest stworzenie młodzieży możliwości zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Dzień Przedsiębiorczości przebiegał wg ustalonego schematu:

Część pierwsza- wprowadzenie:

 • uczniowie zgłaszają się w firmie na umówioną godzinę
 • przedstawiciel w formie krótkiego wykładu zapoznaje uczniów z działalnością firmy , instytucji czy urzędu
 • uczniowie zostają skierowani do przydzielonych stanowisk i pozostają pod opieką wolontariusza do końca trwania praktyki


Część druga- na stanowisku

 • wolontariusz zapoznaje ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na dany dzień
 • uczeń towarzyszy wolontariuszowi przez 3-5 godzin
 • wolontariusz zaprasza ucznia do współpracy, powierzając mu wykonanie prostych zadań, np. wysłanie faksu, wyszukanie informacji w Internecie, sporządzenie notatki, segregowanie dokumentów


Część trzecia- wywiad

 • wolontariusz potwierdza odbycie praktyk w Karcie ucznia
 • uczeń prosi wolontariusza o dodatkowe informacje, niezbędne do uzupełnienia Karty ucznia ,np. o wymagane wykształcenie, przydatne umiejętności czy perspektywy zatrudnienia.

W tym roku szkolnym w "Dniu Przedsiębiorczości" zadeklarowało swój udział 30 uczniów ZSA.

Byli to uczniowie klas: pierwszych i drugich kierunków: energetyki odnawialnej, geodezji, informatyki, architektury krajobrazu, analityka i żywieniowych.

Odwiedzili różne przedsiębiorstwa i instytucje znajdujące się na terenie miasta Słupska oraz okolicznych gmin.

Jakie to firmy? M.in.:

 • Firma „Usługi Transportowe B. Korf”
 • Firma „Mebles” Piotr Spera
 • Firma „Jantar 2” spółka z o.o.
 • Firma „Diana” Janina Kołodziej
 • Firma Nadleśnictwo Leśny Dwór
 • Firma PHU K&D Kamila Kotlarek
 • Zakład Optyczny Stolc s.c.
 • >Firma Transpotr Spedycja. Patrycja Góral
 • Pizzeria ETNA. Bartosz Pytlarczyk
 • Firma TIREX. Krzysztof Kuniszewski
 • Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Firma PHU IW-BUT Iwona Sąpór
 • Firma Buiro Nieruchomości DOMI
 • Firma Apartamenty Na Klifii Sp. Z o.o.
 • Firma GIVEJOB Sp. Z o.o.
 • Firma Salon Komputerowy ELEMENTO
 • Firma INTERFISCH Grzegorz Biały
 • Firma FHU MAGDALENKA
 • Firma TERMA A.D. i H. Szymaniuk Sp. J.
 • Firma Zespół Placówek Oświatowych
 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Firma EDEN CATERING Kamila Żywiecka
 • Firma Handlowa ZIK Grażyna Krawczyk

Zasady programu wymagały wcześniejszego zapytania czy firma, do której się wybiera uczeń, przyjmie go i czy wyznaczy opiekuna praktyki, przedłożenia przez uczestników programu koordynatorowi szkolnemu Barbarze Adamkiewicz podpisanych i opieczętowanych Kart zgłoszenia konsultanta- opiekuna ucznia (dotyczy wybranej przez ucznia firmy) oraz podpisanych przez Rodziców ucznia Kart zgód Rodziców/ opiekunów prawnych. Dopiero po tym fakcie uczestnicy programu mogli odbyć jednodniową praktykę w wybranych przez siebie firmach i dostarczyć sprawozdanie z przebiegu Dnia Przedsiębiorczości w książeczkach, które otrzymali od szkolnego koordynatora..

Młodzież , która wzięła czynny udział w Dniu Przedsiębiorczości nie tylko zdobyła nowe doświadczenia i umiejętności , ale przede wszystkim wykazała się dużą przedsiębiorczością i odwagą w realizacji założeń programu.

Gratuluję.

Dziękuję i zachęcam do udziału w kolejnej edycji za rok.

Nauczyciel przedsiębiorczości Barbara Adamkiewicz