foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Dnia 26 marca 2019 r. został  przeprowadzony  w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku XVII Powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej, zorganizowany pod patronatem Starosty Słupskiego – Pawła Lisowskiego. Ww. konkursie brało  udział 98 uczniów z 18 szkół. Reprezentowali oni  Szkoły Podstawowe nr 1, 5, 8, 10 i 11  ze Słupska, Szkoły Podstawowe w Barcinie, Bierkowie, Wrześnicy, Wrześciu,  Kończewie,  Potęgowie, Zespół Szkół w Łupawie, Gimnazjum nr 6     w Słupsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, II i IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Ustce oraz  Zespół Szkół Katolickich w Słupsku.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, przedstawiającej kulturę, zwyczaje i tradycje jednego z krajów Unii Europejskiej.                 W tegorocznej edycji Festiwalu jury oceniało prezentacje przedstawiające: Belgię, Cypr, Czechy, Danię, Chorwację, Estonię Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Niemcy, Polskę, Maltę, Węgry,  Słowenię, Szwecję, Wielką Brytanię, Mołdawię, Portugalię, Luksemburg oraz Włochy,  
Jury w składzie: mgr inż. Iwona Wojtkiewicz (przewodnicząca), mgr Monika Żynis (nauczycielka geografii), mgr Zenobia Dąbrowska (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), mgr Lucyna Wrzosek (nauczycielka informatyki), mgr Gabriela Witek (nauczycielka fizyki) oceniło prace konkursowe według następujących kryteriów: wartości merytoryczne (max. 10 pkt.) walory estetyczne i kompozycja  pracy (max. 10 pkt.) oraz umiejętności informatyczne autora (max. 10 pkt.).
     Fundatorami tegorocznych nagród byli: Starostwo Powiatowe w Słupsku  oraz Dyrektor Zespołu Agrotechnicznych  w  Słupsku.
    Komisja konkursowa przyznała I miejsce Wiktorii Zapadka ze Szkoły Podstawowej nr 8  w Słupsku za  prezentację o Finlandii. II nagrodę otrzymał Hubert Żerman  ze Szkoły Podstawowej we Wrześnicy  za pracę o Mołdawii, III miejsce  przypadło   ex aequo Julii Zabieglik z Zespołu Szkół w Łupawie za prezentację o Holandii oraz Bartoszowi Olechnowicz z Gimnazjum nr 6 w Słupsku - za prezentację o Włoszech. Wyróżnienia otrzymały prace  Dariusza Gumińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, który zaprezentował Niemcy, Mai Socha -  ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku – za prezentację o Grecji  oraz Macieja Suwały z Gimnazjum nr 6 w Słupsku, za prezentację o Norwegii.
 Dnia 05.04. 2019 r. odbyło się  w Zespole  Szkół  Agrotechnicznych w Słupsku uroczyste zakończenie XVII Powiatowego Festiwalu  Kultury Europejskiej-Słupsk 2019, na którym laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Opracowała Zenobia Dąbrowska