foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

20 marca 2019  r. na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się po raz kolejny V edycja Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością, w której wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych  kierunku: informatycznego. Impreza skierowana była do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują swoją karierę zawodową.
Celem imprezy było zaprezentowanie rynku pracy i aktywizacja edukacyjno- zawodowa młodzieży oraz integracja środowiska biznesowego i społeczności studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w atmosferze partnerstwa i współpracy.

Uczniowie ZSA uczestniczący w tegorocznych Akademickich Spotkaniach z Przedsiębiorczością mieli okazję wziąć udział w  prelekcjach na temat „ABC działalności – Mały ZUS”  poprowadzonych przez pracownicę Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych o/w Słupsku.
Ponadto młodzież naszej szkoły  skorzystała z konsultacji  i z prezentacji prowadzonych przez potencjalnych pracodawców, lokalnych przedsiębiorców oraz, instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową, tj.  m.in. Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych Odział w  Słupsku, Powiatowego Urzędu  Pracy w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju (jako zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładowego Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ochotniczych  Hufców Pracy w Słupsku, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Lokalnego Punktu  Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku., itp..
Opiekun nauczyciel przedsiębiorczości  Barbara Adamkiewicz